Knjigovođa / knjigovotkinja

Program će polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za izradu i provjeru ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i evidentiranje iste na kontima u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provesti popis imovine i obveza te podatke o inventurnim razlikama unijeti u poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada.

Opis

Knjigovođa /Knjigovotkinja

 

Cijena programa: 767,27 €/ 5781,00 kn

Iznos vaučera:767,27 € / 5781,00 kn

Besplatna edukacija uz upis s vaučerom HZZ-a!

Opis programa
Program će polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za izradu i provjeru ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i evidentiranje iste na kontima u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provesti popis imovine i obveza te podatke o inventurnim razlikama unijeti u poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada. Polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za evidentiranje poslovnih događaja vezanih uz temeljne računovodstvene kategorije na osnovu vjerodostojnih isprava u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana, uz korištenje knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provoditi i usklađivati evidencije kupaca i dobavljača, imovine, potraživanja i obveza, evidentirati ulazne i izlazne račune te pripremiti podatke za obračun PDV-a, izračunati kalkulaciju troška nabave i/ili prodaje. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada. Polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za obračun plaće, ostalih naknada i drugog dohotka zaposlenicima te izrađivanje podloge za izradu temeljnih financijskih izvještaja, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći u skladu sa zakonskim propisima obračunati plaću, ostale naknade i drugi dohodak te evidentirati troškove, vremenska razgraničenja, rashode i prihode u obračunskom razdoblju. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada. Polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za provjeravanje ispravnosti zaprimljene dokumentacije, provođenje knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka korištenjem knjigovodstvenog softvera uz primjenu ergonomskih načela u uredskom poslovanju. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada, kao i osobnih podataka, stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera.

 

Uvjeti upisa
Završetak srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina

 

Način izvođenja nastave
Online

 

Trajanje programa
350 sati od čega su 85 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 140 sati učenje temeljeno na radu te 125 sata samostalne aktivnosti polaznika

 

Vještina/e koju polaznik usvaja programom
Kompetencije koje se programom stječu
– provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
– provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
– voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
– obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
– zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
– izračunavati cijene zaliha
– izrađivati kalkulacije po nalogu
– obračunavati amortizaciju
– provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
– obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
– obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
– ažurirati izvještaje u aplikacijama
– izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
– komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
– poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Dodatne informacije

Tečaj

Knjigovođa /Knjigovotkinja