Komercijalist/ica

670,00 1.190,00 

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje komercijalist/ica

Očisti

Opis

Komercijalist

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje komercijalist/ica

UPISI U E RADNU KNJIŽICU: Da

 

Naziv programa
Komercijalist/ica
Trajanje
četverogodišnji program
Vrsta programa
Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa

ZNANJA I VJEŠTINE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Važna osobina komercijalista je usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost i spremnost na individualni i timski rad. Potrebne su vještine, iskustvo i poznavanje financijskih kategorija, primjerice čitanja kartice salda konti kupaca, poznavanja pojmova kompenzacije, cesije i sl., te pravnih poslova zbog rješavanja raznih sudskih sporova. Poželjno je da komercijalist stvori poslovni stil i način odijevanja koji će sugerirati uspješan imidž poslovnog subjekta. Osobe koje se bave ovim poslom moraju imati siguran nastup te istodobno biti strpljivi i uporni, jer put do sklapanja posla može trajati i nekoliko mjeseci. Sigurnosti i uvjerljivosti komercijalista uvelike će pridonijeti široka naobrazba i upućenost u društveno-ekonomska zbivanja kojima može sugestivno djelovati na poslovne partnere. Potrebna je i određena količina fizičke izdržljivosti (katkad komercijalisti prenose teške kutije s uzorcima proizvoda ili dulje vrijeme provode na nogama). Dobro je da komercijalisti uživaju u putovanju, jer velik dio svoga radnog vremena provode obilazeći poslovne partnere.

Popis stručnih predmeta:

 • Poznavanje robe
 • Poslovne komunikacije
 • Informatika
 • Trgovinsko poslovanje
 • Računovodstvo
 • Poduzetništvo
 • Osnove trgovačkog prava
 • Psihologija prodaje
 • Marketing
 • Transport, špedicija i osiguranje
 • Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

Srodna zanimanja

Trgovački putnik, trgovački poslovođa, akviziter, ekonomski tehničar

Mogućnosti zapošljavanja

Komercijalisti se mogu zapošljavati u trgovačkim društvima ili obrtima koji se bave proizvodnjom i prodajom različitih roba i usluga, unutar različitih djelatnosti u zemlji i inozemstvu.

Uvjeti za upis
U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist/ica može se upisati osoba koja ima:
 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina života
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova komercijalist/ica

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 15 godina starosti
 • završena srednja škola

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju, prije početka izvođenja nastave dobivaju Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja.

Potrebne isprave za upis
 • svjedodžba osnovne škole (za upis u 1.razred)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole
 • svjedodžba o završnome radu/ispitu (za upis u prekvalifikaciju)
 • domovnica
 • rodni list
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljenje poslova komercijalista (za upis u 1.r. i prekvalifikaciju)
 • upisnica s ugovorom, (za upis u 1.razred i prekvalifikaciju)

 

Oblik nastave
Konzultativno – instruktivna /dopisno-konzultativna nastava općeobrazovni dio

 

Prilikom upisa svi pristupnici imaju obvezu uplatiti upisninu u iznosu od 22,00 €

Upisnina se plaća na IBAN Učilišta a: HR7524020061100990194
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Opis plaćanja: Upisnina za I./II./III./IV. godinu ili prekvalifikaciju,Ime i prezime pristupnika

Dodatne informacije

Vrsta tečaja

Prekvalifikacija, Srednja škola