Opća gimnazija

Opis

Opća gimnazija

Opća gimnazija je četverogodišnja srednja škola koja podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih predmeta. Program opće gimnazije na najbolji mogući način priprema učenike za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova.

Visokoobrazovani profesori koji su u potpunosti predani obrazovanju i vlastitom stručnom usavršavanju u području pedagogije i psihologije mladih, garantiraju uspjeh i zadovoljstvo svih polaznika gimnazije.

Tablični prikaz nastavnog plana opće gimnazije prema broju sati godišnje (na temelju odluke o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe (NN 66/2019):

Nastavni predmet 1.       razred 2.       razred 3.       razred 4.       razred
Hrvatski jezik 140 140 140 128
I.strani jezik 105 105 105 96
II.strani jezik 70 70 70 64
Latinski jezik 70 70
Glazbena umjetnost 35 35 35 32
Likovna umjetnost 35 35 35 32
Psihologija 35 35
Logika 35
Filozofija 64
Sociologija 70
Povijest 70 70 70 96
Zemljopis 70 70 70 64
Matematika 140 140 105 96
Fizika 70 70 70 64
Kemija 70 70 70 64
Biologija 70 70 70 64
Informatika 70
Politika i gospdarstvo 32
Tjelesna i zdravstvena kultura 70 70 70 64
Izborni predmet 70 70 64
Međupredmetne teme  

 

 

 

 

 

Izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednog odjela

Osobni i socijalni razvoj
Građanski odgoj i obrazovanje
Zdravlje
Održivi razvoj
Učiti kako učiti
Poduzetništvo
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije