Pripreme za maturu – Engleski jezik i književnost

750.00 kn1,990.00 kn

Očisti

Opis

Pripreme za maturu – Engleski jezik i književnost

Ispitom iz Engleskog jezika na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju, pisanju i slušanju prema nastavnome planu i programu Engleskog jezika za gimnazije. Sukladno tomu, ispit iz Engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Slušanje i Pisanje.

Ispitom iz Engleskog jezika na osnovnoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju prema nastavnome planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima. Sukladno tomu, ispit iz Engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Pisanje i Slušanje.

Dodatne informacije

Vrsta tečaja

10 sati – grupno, 10 sati – individualno, 15 sati – grupno, 15 sati – individualno, 20 sati – grupno, 20 sati – individualno