Pripreme za maturu – Engleski jezik i književnost

750.00 kn1,990.00 kn

Očisti

Opis

Pripreme za maturu – Engleski jezik i književnost

Nisi siguran koja je razlika your i yours? Kako se koristi present perfect? Što se dogodilo s riječi Shall? Kada se koristi will i going to?

Na ova pitanja i još mnoga druga saznat ćeš na pripremama Amor Lingue.

Ispit engleskog jezika ima 2 razine – osnovna i viša razina.

Ispitom iz Engleskog jezika na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju, pisanju i slušanju prema nastavnome planu i programu Engleskog jezika za gimnazije. Sukladno tomu, ispit iz Engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Slušanje i Pisanje. Ispit više razine engleskog jezika odgovara po ZEROJ razinama, a to je B2 razina engleskog jezika.

Ispitom iz Engleskog jezika na osnovnoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju prema nastavnome planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima. Sukladno tomu, ispit iz Engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Pisanje i Slušanje. Ispit osnovne razine engleskog jezika odgovara po ZEROJ razinama, a to je A2 razina engleskog jezika.

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

Upiši pripremni tečaj državne mature i položi državnu maturu uz Amor Linguu!

Dodatne informacije

Vrsta tečaja

10 sati – grupno, 10 sati – individualno, 15 sati – grupno, 15 sati – individualno, 20 sati – grupno, 20 sati – individualno