Pripreme za maturu – Engleski jezik i književnost

135,00 410,00 

Očisti

Opis

Pripreme za maturu – Engleski jezik i književnost

Nisi siguran koja je razlika your i yours? Kako se koristi present perfect? Što se dogodilo s riječi Shall? Kada se koristi will i going to?

Na ova pitanja i još mnoga druga saznat ćeš na pripremama Amor Lingue.

Ispit engleskog jezika ima 2 razine – osnovna i viša razina.

Ispitom iz Engleskog jezika na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju, pisanju i slušanju prema nastavnome planu i programu Engleskog jezika za gimnazije. Sukladno tomu, ispit iz Engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Slušanje i Pisanje. Ispit više razine engleskog jezika odgovara po ZEROJ razinama, a to je B2 razina engleskog jezika.

Ispitom iz Engleskog jezika na osnovnoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju prema nastavnome planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima. Sukladno tomu, ispit iz Engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Pisanje i Slušanje. Ispit osnovne razine engleskog jezika odgovara po ZEROJ razinama, a to je A2 razina engleskog jezika.

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

Upiši pripremni tečaj državne mature i položi državnu maturu uz Amor Linguu!

Pripreme za maturu engleskog jezika i književnosti počinju 18.05.2022.!!

DRŽAVNA MATRURA – PAKETI 4. CIKLUS- PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
PAKET AAA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BAB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BBB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABB (hrv+mat+eng) 115 410,00
DRŽAVNA MATURA – POJEDINAČNI PREDMETI 4.CIKLUS – PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
HRVATSKI JEZIK A/B 35 140,00
MATEMATIKA  A/B 50 210,00
ENGLESKI JEZIK A/B 35 135,00
NJEMAČKI JEZIK  A/B 35 135,00

Dodatne informacije

Engleski jezik pripreme

ENGLESKI JEZIK 35 SATI A/B, ENGLESKI JEZIK U PAKETU (hrv+mat+eng)