Pripreme za maturu – Hrvatski jezik i književnost

140,00  (1.054,83 kn) 410,00  (3.089,15 kn)

Očisti

Opis

Pripreme za maturu – Hrvatski jezik i književnost

Nisi siguran koja je razlika između romantizma i modernizma? Avangarda i postmodernizam ti se čine isto? Ili nisi siguran koja je razlika između leksikologije i leksikografije? Je li je mIJEšati ili mJEšati? Koje boje je bio Juditin prsten?

Na ova pitanja i još mnoga druga saznat ćeš na pripremama Amor Lingue.

Viša razina ispita iz Hrvatskoga jezika usklađena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije.

Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama.

Ispit hrvatskog jezika sastoji se od dva dijela (Književnost i jezik te esej). Obično maturanti imaju najviše poteškoća ili nedoumicama vezano uz esej. Amor Lingua osluškuje potrebe maturanata i osmislili smo uz tečaj pripreme hrvatskog jezika za državnu maturu, tečaj samo pisanja eseja.

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

KNJIŽEVNA ISPITNA DJELA ZA ŠKOLSKI ESEJ U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

ZA VIŠU RAZINU ISPITA:

 • Balzac, Honoré de: Otac Goriot
 • Camus, Albert: Stranac 
 • Cihlar Nehajev, Milutin: Bijeg 
 • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna 
 • Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević) 
 • Kafka, Franz: Preobrazba 
 • Kovačić, Ante: U registraturi 
 • Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi 
 • Krleža, Miroslav: Povratak Filipa Latinovicza 
 • Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići 
 • Salinger, Jerome David: Lovac u žitu 
 • Shakespeare, William: Hamlet 
 • Sofoklo: Antigona

 

ZA OSNOVNU RAZINU ISPITA:

 • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna
 • Hrvatsko pjesništvo (Dobriša Cesarić, Antun Gustav Matoš)
 • Ibsen, Henrik: Nora
 • Kovačić, Ante: U registraturi
 • Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi
 • Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
 • Shakespeare, William: Hamlet
 • Sofoklo: Antigona

 

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

Upiši pripremni tečaj državne mature i položi državnu maturu uz Amor Linguu!

Pripreme za maturu hrvatskog jezika i književnosti počinju 16.05.2022.!!

DRŽAVNA MATRURA – PAKETI 4. CIKLUS- PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
PAKET AAA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BAB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BBB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABB (hrv+mat+eng) 115 410,00
DRŽAVNA MATURA – POJEDINAČNI PREDMETI 4.CIKLUS – PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
HRVATSKI JEZIK A/B 35 140,00
MATEMATIKA  A/B 50 210,00
ENGLESKI JEZIK A/B 35 140,00
NJEMAČKI JEZIK  A/B 35 140,00

 

Dodatne informacije

Matura hrvatski jezik

HRVATSKI JEZIK 35 SATI A/B, HRVATSKI JEZIK U PAKETU (hrv+mat+eng/njem)