Pripreme za maturu – Hrvatski jezik i književnost

140,00 410,00 

Očisti

Opis

Pripreme za maturu – Hrvatski jezik i književnost

Nisi siguran koja je razlika između romantizma i modernizma? Avangarda i postmodernizam ti se čine isto? Ili nisi siguran koja je razlika između leksikologije i leksikografije? Je li je mIJEšati ili mJEšati? Koje boje je bio Juditin prsten?

Na ova pitanja i još mnoga druga saznat ćeš na pripremama Amor Lingue.

Viša razina ispita iz Hrvatskoga jezika usklađena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije.

Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama.

Ispit hrvatskog jezika sastoji se od dva dijela (Književnost i jezik te esej). Obično maturanti imaju najviše poteškoća ili nedoumicama vezano uz esej. Amor Lingua osluškuje potrebe maturanata i osmislili smo uz tečaj pripreme hrvatskog jezika za državnu maturu, tečaj samo pisanja eseja.

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

KNJIŽEVNA ISPITNA DJELA ZA ŠKOLSKI ESEJ U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

1. Albert Camus – Stranac
2. Fjodor Mihajlovič Dostojevski – Zločin i kazna
3. Franz Kafka – Preobražaj
4. Ranko Marinković – Kiklop
5. Antun Gustav Matoš – izbor iz novela  (Cvijet sa raskršća, Camao, Kip domovine leta 188*)
6. William Shakespeare – Hamlet
7. August Šenoa – Prijan Lovro
8. Tin Ujević – izbor iz poezije

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

Upiši pripremni tečaj državne mature i položi državnu maturu uz Amor Linguu!

Pripreme za maturu hrvatskog jezika i književnosti počinju 22.11. 2023. godine!

Minimalan broj polaznika: 10

DRŽAVNA MATRURA – PAKETI 4. CIKLUS- PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
PAKET AAA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BAB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BBB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABB (hrv+mat+eng) 115 410,00
DRŽAVNA MATURA – POJEDINAČNI PREDMETI 4.CIKLUS – PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
HRVATSKI JEZIK A/B 35 140,00
MATEMATIKA  A/B 50 210,00
ENGLESKI JEZIK A/B 35 140,00
NJEMAČKI JEZIK  A/B 35 140,00

 

Dodatne informacije

Matura hrvatski jezik

HRVATSKI JEZIK 35 SATI A/B, HRVATSKI JEZIK U PAKETU (hrv+mat+eng/njem)