Pripreme za maturu- Matematika

205,00 410,00 

Očisti

Opis

Pripreme za maturu- Matematika

Imaš poteškoća u rješavanju jednadžbi? Ne razumiješ analitičku geometriju? Onda si na pravome mjestu. Naši profesori matematike sa dugogodišnjim iskustvom olakšat će ti pripreme i objasniti sve što trebaš znati.

Pipreme kreću 22. 11 2023. godine.

Minimalan broj polaznika u grupi: 10

Ispit državne mature iz Matematike na osnovnoj razini sastoji se od dviju ispitnih cjelina
i sadrži ukupno 30 zadataka. dok se na višoj razini sastoji od triju ispitnih cjelina i
sadrži ukupno 40 zadataka.

Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije.

Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama

DRŽAVNA MATRURA – PAKETI 4. CIKLUS- PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
PAKET AAA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BAB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BBB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABB (hrv+mat+eng) 115 410,00
 

DRŽAVNA MATURA – POJEDINAČNI PREDMETI

 

4.CIKLUS – PROLJETNE PRIPREME

BROJ SATI CIJENA
HRVATSKI JEZIK A/B 35 140,00
MATEMATIKA  A/B 50 140,00
ENGLESKI JEZIK A/B 35 140,00
NJEMAČKI JEZIK  A/B 35 140,00

Dodatne informacije

Pripreme za maturu

MATEMATIKA 50 SATI A/B, MATEMATIKA U PAKETU (hrv+mat+eng/njem)