Pripreme za maturu – Njemački jezik i književnost

135,00 410,00 

Očisti

Opis

Pripreme za maturu – Njemački jezik i književnost

Nisi siguran pišu li se imenice velikim početnim slovom ili ne? Ne znaš što znači riječ Fernweh? Koja je razlika između der, den, das, die, dem, des?

Na ova pitanja i još mnoga druga saznat ćeš na pripremama Amor Lingue.

Ispit njemačkog jezika ima 2 razine – osnovna i viša razina.

Ispitom iz njemačkog jezika na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju, pisanju i slušanju prema nastavnome planu i programu njemačkog jezika za gimnazije. Sukladno tomu, ispit iz njemačkog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Slušanje i Pisanje. Ispit više razine njemačkog jezika odgovara po ZEROJ razinama, a to je B2 razina njemačkog jezika.

Ispitom iz njemačkog jezika na osnovnoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju prema nastavnome planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima. Sukladno tomu, ispit iz njemačkog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Pisanje i Slušanje. Ispit osnovne razine njemačkog jezika odgovara po ZEROJ razinama, a to je A2 razina njemačkog jezika.

Pripremni tečajevi Amor Lingue se razlikuju jer je nastava koncipirana na individualnom pristupu i odgovara potrebama i znanju svakog polaznika.

Upiši pripremni tečaj državne mature i položi državnu maturu uz Amor Linguu!

Pripreme za maturu njemačkog jezika i književnosti počinju 17.05.2022.!!

DRŽAVNA MATRURA – PAKETI 4. CIKLUS- PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
PAKET AAA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABA (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BAB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET BBB (hrv+mat+eng) 115 410,00
PAKET ABB (hrv+mat+eng) 115 410,00
DRŽAVNA MATURA – POJEDINAČNI PREDMETI 4.CIKLUS – PROLJETNE PRIPREME
BROJ SATI CIJENA
HRVATSKI JEZIK A/B 35 140,00
MATEMATIKA  A/B 50 210,00
ENGLESKI JEZIK A/B 35 135,00
NJEMAČKI JEZIK  A/B 35 135,00

Dodatne informacije

Vrsta tečaja

NJEMAČKI JEZIK 35 SATI A/B, NJEMAČKI U PAKETU (hrv+mat+njem)