Upravni referent/ica

650,00  (4.897,43 kn) 1.010,00  (7.609,85 kn)

Očisti

Opis

Upravni referent/ica

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje Upravni referent/ica

UPISI U E RADNU KNJIŽICU: Da

UVJETI UPISA

 U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Upravni referent/ica može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina starosti
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Upravni referent/ica

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 15 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Upravni referent/ica

POTREBNE ISPRAVE ZA UPIS:

 • svjedodžba osnovne škole (za upis u 1.razred)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole
 • svjedodžba o završnome radu/ispitu (za upis u prekvalifikaciju)
 • domovnica
 • rodni list
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljenje poslova upravnog referenta (za upis u 1.r. i prekvalifikaciju)
 • upisnica s ugovorom, (za upis u 1.razred i prekvalifikaciju)


P
rilikom upisa svi pristupnici imaju obvezu uplatiti upisninu u iznosu od 300,00 kn.

Upisnina se plaća na IBAN Učilišta a: HR7524020061100990194
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Opis plaćanja: Upisnina za I./II./III./IV. godinu ili prekvalifikaciju,Ime i prezime pristupnika

 

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju, prije početka izvođenja nastave dobivaju Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja.

ZNANJA I VJEŠTINE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • poznavanje pozitivno pravnog sustava te način provedbe zakona i ostalih pravnih propisa
 • deseteroprstno slijepo pisanje primjerene točnosti i brzine
 • rukovanje uredskim aparatima i pomagalima
 • informatička pismenost – upisivanje podataka u računalne baze podataka, razmjenu elektroničkih (digitalnih dokumenata)
 • rad na pripremi, prikupljanju, sređivanju, izdavanju, evidentiranju, otpremanju izdanih i primljenih spisa i dokumenata te tehnička kontrola i obrada podataka
 • obavljanje radnji u upravnom postupku
 • donošenje rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti,
 • komunikacija s ljudima i obradba
 • vođenje evidencije o primljenim i izdanim dokumentima
 • prijem i razvrstavanje spisa
 • izrada nacrta upravnih odluka (zaključaka i rješenja)
 • formiranje javnobilježničkih spisa
 • vođenje upravnih i neupravnih evidencija (upisnika predmeta, urudžbenog zapisnika)
 • vođenje osobnih dosjea u javnim

Upravni referenti trebali bi posjedovati znanja o uredskom poslovanju i dopisivanju, upravnom postupku, imovinskom pravu, obiteljskom pravu, radnom pravu i državnom ustroju Republike Hrvatske.

Upravni referent trebao bi poznavati i služiti se računalnim programima. Potrebne su dobro razvijene komunikacijske vještine zbog svakodnevnog komuniciranja sa strankama, ostalim službenicima u uredu i s drugim suradnicima.

Popis stručnih predmeta:

 • Uvod u državu i pravo
 • Poduzetništvo s menadžmentom
 • Ustavni ustroj RH
 • Uvod u obiteljsko pravo
 • Radno pravo
 • Uvod u imovinsko pravo
 • Upravni postupak
 • Poslovna psihologija
 • Uredsko poslovanje i dopisivanje
 • Hrvatski poslovni jezik
 • Kompujterska daktilografija
 • Knjigovodstvo
 • Gospodarstvo
 • Statistika
 • Informatika

Srodna zanimanja

Poslovni tajnik, tajnik, administrativni tajnik, ekonomist, upravni pravnik

Mogućnosti zapošljavanja

Upravni referenti najčešće se zapošljavaju u tijelima državne uprave, lokalne samouprave i pravosuđa te u različitim ustanovama (matični uredi, pisarnice, zemljišno-knjižni uredi, poslovi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, ministarstva, privatna poduzeća i drugo).

Dodatne informacije

Vrsta tečaja

Prekvalifikacija, Srednja škola