Zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka

13.000,00 kn (1.725,40 €) 29.000,00 kn (3.848,96 €)

Očisti

Opis

Zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje Zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka

U pripremi

UPISI U E RADNU KNJIŽICU: Da

UVJETI UPISA

 U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina starosti
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 15 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Zdravstveno – laboratorijski tehničara/ke

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju, prije početka izvođenja nastave dobivaju Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja.

POTREBNE ISPRAVE ZA UPIS:

 • svjedodžba osnovne škole (za upis u 1.razred)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole
 • svjedodžba o završnome radu/ispitu (za upis u prekvalifikaciju)
 • domovnica
 • rodni list
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljenje poslova zdravstveno-laboratorijskog tehničara (za upis u 1.r. i prekvalifikaciju)
 • upisnica s ugovorom, (za upis u 1.razred i prekvalifikaciju)

 

Prilikom upisa svi pristupnici imaju obvezu uplatiti upisninu u iznosu od 300,00 kn.

Upisnina se plaća na IBAN Učilišta a: HR7524020061100990194
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Opis plaćanja: Upisnina za I./II./III./IV. godinu ili prekvalifikaciju,Ime i prezime pristupnika

 

ZNANJA I VJEŠTINE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Tijekom školovanja zdravstveno-laboratorijski tehničar stječe osnovna teorijska znanja iz područja medicine, laboratorijskog rada, kemije, biokemije, mikrobiologije itd. Praktična znanja uzimanja uzoraka biološkog materijala, njihove obrade i analize stječe praksom u laboratorijima zdravstvenih ustanova i na vježbama u specijaliziranim školskim kabinetima.

 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar mora imati razvijen osjećaj za detalje jer i vrlo male razlike u kemijskom sastavu uzoraka mogu biti vrlo važne. U svom radu mora biti savjestan, odgovoran i sabran jer propusti u smislu netočnih rezultata i zamjene uzoraka mogu imati ozbiljne posljedice. Rukovanje štrcaljkama, iglama, epruvetama i drugim laboratorijskim priborom zahtijeva siguran rad rukama, šakama i prstima, što je također vrlo važno prilikom uzimanja uzoraka od pacijenata npr. prilikom vađenja krvi.

 • Zbog uporabe mikroskopa i pretraga koje zahtijevaju preciznost pri procjeni boje, veličine i oblika, zdravstveno-laboratorijski tehničari moraju imati dobar vid i razlikovati boje.

Popis stručnih predmeta:

 • Osnove zdravstvene struke
 • Uvod u laboratorijski rad
 • Anatomija, fiziologija i osnove patofiziologije
 • Opća kemija
 • Organska kemija
 • Analitička kemija
 • Fizikalna kemija
 • Instrumentalne metode
 • Biokemija
 • Medicinska biokemija
 • Mikrobiologija i parazitologija
 • Laboratorijska hematologija
 • Imunohematologija i transfuziologija
 • Citološke i histološke pretrage
 • Osnove epidemiologije

Srodna zanimanja

Farmaceutski tehničar, medicinska sestra

Mogućnosti zapošljavanja

Zdravstveno-laboratorijski tehničari zapošljavaju se u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda, instituta ili privatnih ambulanti.

Dodatne informacije

Vrsta tečaja

Prekvalifikacija, Srednja škola