German language test A1

    German language test A1
    Koje od pitanja je točno napisano? *