Test iz hrvatskog jezika B2/ Croatian language B2

Test iz hrvatskog jezika B2/ Croatian language B2

Test iz hrvatskog jezika B2/ Croatian language B2
Dioklecijanova palača u Splitu i arena u Puli dokazuju da je na području Hrvatske bila prisutna drevna rimska kultura. Što znači drevna? *