Test iz hrvatskog jezika B1/ Croatian language B1

Test iz hrvatskog jezika B1/ Croatian language B1

Test iz hrvatskog jezika B1/ Croatian language B1
Hoćemo li _____ kavu u Bogovićevoj?. *