Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

Description

Asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima

 

Cijena programa: 751,61 € /5663,00 kn

Iznos vaučera: 751,61 €  /5663,00 kn

Besplatna edukacija uz upis s vaučerom HZZ-a!           

  Web dizajn & Marketing

 

Program description
Program će polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u pripremi projekta u skladu s natječajima za dodjelu sredstava za financiranje projekta. Polaznici će moći razlikovati vrste EU fondova i programa Europske unije te identificirati nadležne institucije u Republici Hrvatskoj u cilju pronalaženja optimalnih izvora financiranja projekta. Polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u svim fazama projektnog ciklusa. Polaznici će moći izrađivati dokumentaciju u svim fazama projektnog ciklusa, odabirati načine komunikacija s dionicima projekta, izrađivati logičku matricu projekta i planirati marketinške aktivnosti u cilju vidljivosti projekta. Uz navedeno, polaznici će moći i izrađivati izvješća za sve faze projektnih aktivnosti. Polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u svim fazama provedbe postupka javne nabave. Polaznici će moći razlikovati postupke javne nabave, poznavati slijed kreiranja dokumentacije u postupcima javne nabave te napraviti plan nabave. Uz navedeno, polaznici će moći raspoređivati i arhivirati dokumente proizašle iz postupka javne nabave.

 

Uvjeti upisa
Završetak srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina

 

Način izvođenja nastave
Online

 

Trajanje programa
350 sati od čega su 102 sata vođeni proces učenja i poučavanja, 118 sata učenje temeljeno na radu te 130 sata samostalne aktivnosti polaznika

 

Konverzacijski tečaj - njemački jezik

Vještina/e koju polaznik usvaja programom
Kompetencije koje se programom stječu:
1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada